Måndag 17 januari 2022

Grevbäcks ekhagar blir naturreservat

Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Grevbäcks ekhagar i Hjo kommun, längs Vätterns strand, blir naturreservat.

I området finns några av de äldsta och grövsta ekarna i Västra Götalands län. Några kan vara 600-800 år gamla. Alltså träd som bokstavligen har sina rötter i medeltiden.

Lätta att se är de också, eftersom väg 195 mellan Hjo och Karlsborg passerar genom naturreservatet.

Många ekar har en ålder på minst 400 år. Varför minst 400 år? Har de ingen mer exakt ålder?

– Jo, men det går inte att räkna årsringar på så gamla träd. Det beror på att ekarnas innersta, den äldsta kärnveden, har förmultnat till så kallad mulm. Man får istället göra en bedömning av trädens ålder med ledning av bland annat storlek och var i landet de växer, säger Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Grevbäcks ekhagar är även en fin miljö för flera fladdermusarter. Däribland barbastell och dvärgpipistrell.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer