Torsdag 9 juli 2020

Hjo överklagar Karlsborgs flygfält

Hamnen i Hjo vid Vättern.
Hamnen i Hjo vid Vättern.

Hjo kommun överklagar nu länsstyrelsens beslut att ge dispens för markavvattning vid flygbanorna på Karlsborgs flygfält.

Hjo kommun vill se utredningar om hur PFAS-gifter tas om hand vid Karlsborgs flygfält. Därför överklagar kommunen nu länsstyrelsens beslut om att medge Fortifikationsverket dispens för markavvattning kring flygfältet.

– PFAS-frågan är inte tillräckligt utredd, säger Hjos kommunalråd Catrin Hulmarker (M) till P4 Skaraborg.

Regeringen har krävt att Försvarsmakten senast i juni redovisar hur man ska hand om de giftiga PFAS-kemikalier som finns i mark och vatten kring militära flygfält. Regeringen ha tidigare stoppat ett beslut av  Försvarsinspektören för hälsa och miljö, som godkänt att Försvarsmakten tidigarelägger bankantsdränering kring flygbanorna.

Tiden för att överklaga länsstyrelsens beslut går ut på fredag.

Läs mer:

Aktion Rädda Vättern kräver stopp för dränering

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer