Onsdag 3 juni 2020

Hjo-protest mot regler för kräftfiske

Hjo kommun protesterar hos Havs- och vattenmyndigheterna mot beslutet att begränsa fisket av signalkräftor i Vättern.

Antalet dagar för allmänhetens fiske av signalkräftor i Vättern har från i år minskats från fem till tre veckoslut. Varje fiskare får som mest ta upp 60 kräftor per dygn.

Hjo kommun protesterar i en skrivelse till Hav- och vattenmyndigheten och menar att beslutet motverkar såväl syftet att minska spridningen av kräftpest, som satsningar på turismen runt sjön, uppger Hjo Tidning.

Signalkräftan planterades in i Vättern för 50 år sedan. Den bedöms av EU som en invasiv och främmande art, eftersom den kan sprida kräftpest till den inhemska flodkräftan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet