Lördag 17 november 2018

Höga vindkraftverk i Fågelås?

Nu är vindkraftparken i Fågelås aktuell igen. Eolus Vind AB har tagit över tillståndet från Triventus att uppföra 16 vindkraftverk.

– Vi kan säga att vi sonderar terrängen för att eventuellt lämna in en ansökan om ändringstillstånd, men några beslut är inte fattade. Nuvarande tillstånd innebär en maxhöjd på verken på 150 meter. men utvecklingen har sprungit förbi, säger kommunikationschef Johan Hammarqvist på Eolus Vind till Hjo Tidning.

Ursprungliga planerna var att bygga 23 verk i Fågelås, utanför Hjo. Antalet minskades dock till 16. Nu sonderar företaget möjligheterna att öka höjden av de planerade vindkraftverken till 250 meter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer