Tisdag 25 september 2018

Kraftig höjning av politikerarvoden i Hjo

Ett halvt år innan kommunvalet i september, beslöt Hjo kommunfullmäktige på måndagen att kraftigt höja arvodena till sina kommunalråd.

Innevarande mandatperiod, 2014-2018, har kommunstyrelsens ordförande i Hjo ett arvode baserat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode. Oppositionsrådet, som är ande vice ordförande i kommunstyrelsen, har hälften av detta arvode.

Men från i höst kommer arvodet för kommunstyrelsens ordförande vara detsamma som riksdagsledamöternas arvode, det vill säga 65 400 kronor i månaden. För oppositionsrådet blir arvodet då 32 700 kronor i månaden.

Om nuvarande regler även gällt, även efter höstens val, hade arvodena istället varit 52 320 kronor respektive 26 160 kronor. Den totala kostnadsökningen av denna höjning beräknas till 320 000 kronor per år för Hjo kommun.

Miljöpartiet var det enda parti som reserverade sig mot beslutet i kmmunfullmäktige. Partiet jämförde med att även kommunens anställda har lägre lön än riksgenomsnittet. Undersköterskor har drygt ett tusen kronor mindre i lön per månad än riksgenomsnittet påpekade Anders Thornblad (MP)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer