Tisdag 2 juni 2020

Matbilar stoppas i Hjo?

Ska det få serveras mat på Stora Torget från matbilar, så kallad foodtruck, eller inte. Den frågan väcker politiska känslor i Hjo.

Hjo borgerliga politiska ledning vill att det även i fortsättningen ska vara tillåtet med foodtrucks, matbilar, på stadens torg. Därför säger de nej till ett tjänstemannaförslag om att förbjuda dessa.

– På mitt förslag återremitterades frågan. Vi i alliansen håller inte med om att ta bort platserna på torget. Därför får frågan tas en sväng till, säger kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) till Hjo Tidning.

I maj 2018 gav kommunen tillstånd för fyra foodtrucks på torget och lika många på Strömparterren. Under efterföljande sommar var intresset för dessa mycket stort, vilket fått andra näringsidkare i Hjo att reagera. De pekar på en snedvriden konkurrens med för låg hyra för platserna. Dessutom har kritik framförts mot att foodtrucks ”skämmer torget”, uppger Hjo Tidning.

Därför begränsades antalet platser sommaren 2019 till en på torget och en på Strömparterren. Nu har tjänstemännen föreslagit att ta bort samtliga fyra platser på Stora Torget och dessutom minska antalet platser från fyra till tre vid Strömparterren, under perioden maj till augusti. Det är detta förslag som politikerna nu återremitterar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer