Lördag 18 augusti 2018

Norra Fågelås ekhage blir naturreservat

Norra Fågelås ekhage. Foto: Jan Mogul/Länsstyrelsen
Norra Fågelås ekhage. Foto: Jan Mogul/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat skydda ett 56 hektar stort område öster om Norra Fågelås kyrka, i Hjo kommun. Det nya naturreservatets hjärta består av en vacker hagmark med drygt hundra grova ekar. Gamla ekar är naturens egna skyskrapor, med massor av olika hyresgäster.

Stora och gamla ekar är numera sällsynta i det svenska landskapet. Men längs Vätterns västsida, från Brandstorp i söder till Karlsborg i norr, finns fortfarande ett pärlband av gammelekar.

-Det är vad vi kallar en värdetrakt för ek. Därför koncentrerar vi våra resurser till att skydda just ekar i detta område. Men skyddet är bara en del av arbetet. Vi skapar också rum för nya ekar, som ska ta vid när dagens bjässar försvinner, förklarar biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Eken är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Inget annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek.

-Man kan faktiskt likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad, berättar Henrik Roos.

Det nya naturreservatet får namnet Norra Fågelås ekhage. Reservatet har tre tydliga rum. Den öppna, eksmyckade betesmarken i väster, lövsumpskog i mitten och Vätterns strandmiljö längst i öster.

Genom reservatet rinner Norra Fågelåsbäcken. Bäcken förenar de tre rummen, innan den slutligen försvinner ut i Vätterns kalla vatten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer