Tisdag 25 september 2018

Oenigt i Hjo om plan för återvinning

Hjo kommunfullmäktige skickar åter tillbaka detaljplanen för en tänkt avfallsanläggning i Korsberga till byggnadsnämnden. Det är tredje gången nämnden får tillbaka sitt förslag.

I Hjo kommun är frågan om mark för en ny återvinningsanläggning en följetong i politiken. På torsdagens sammanträde med kommunfullmäktige fanns ett förslag om en detaljplan i Korsberga där drygt sju hektar avsätts för hantering av avfall och återvinning. Området ligger intill ett gammalt tegelbruk, norr om Korsbergavägen (väg 287).

Samtliga allianspartier röstade ja till den nya planen. Men eftersom återremiss begärdes, så skickas nu planen tillbaka till byggnadsnämnden. För återremiss röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Kritikerna påpekar brister i beslutsunderlaget och efterlyser en miljökonsekvensbeskrivning.

Redan år 2009 påbörjades arbetet med den nya planen. Två gånger har planen varit i kommunfullmäktige och vänt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer