Onsdag 19 februari 2020

Oro vid Hjos ytterskolor

Hjo kommuns skolutredning vållar oro i Fågelås och Korsberga. Skolorna kan ändras från F-6 skolor till F-3-skolor.

Den samlade föräldrakåren till eleverna i Fågelås skola ger kalla handen till den pågående skolutredningen i Hjo kommun, skriver Hjo Tidning. Ett förslag är att de äldre barnen i årskurs 4-6 ska flytta in till Guldkroksskolan.

– Det finns en stor oro att om skolan blir F-3, är nästa steg nedläggning, sa en röst på mötet i Gate samlingssal uppger Hjo Tidning.

I kommunen finns det idag två grundskolor i Hjo tätort, Guldkroksskolan F-9 och Hammarnskolan F-6. Dessutom en grundskola F-6 i Fågelås och en grundskola F-6 i Korsberga.

Översynen av skolorganisationen syftar till att förändra ”ytterskolornas” uppdrag. Istället är tanken att de ska bli F- 3 skolor. En följd är att elever i årskurs 4 till 6 i Fågelås placeras på Guldkroksskolan. För eleverna i Korsberga gäller Hammarnskolan.

– Vi måste lyfta på alla stenar. Vad är bäst? Håller vi kvalitén? Hur ser det ut ekonomiskt? Att se över skolorganisationen är klokt, sa ordförande i barn- och ungdomsutskottet Ann-Christine Fredriksson (M) vid föräldramötet i Fågelås enligt Hjo Tidning.

Översynen av skolorganisationen ska vara klar i september 2019.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer