Lördag 18 augusti 2018

Vänsterpartiet ger upp i Hjo

Det blir allt färre partier inför höstens kommunfullmäktigeval i Hjo. Nu meddelar Vänsterpartiet att de inte ställer upp. Tidigare har Miljöpartiet också kastat in handsken.

Hjo Tidning rapporterar att Vänsterpartiet inte kommer ställa upp i valet den 9 september till Hjo kommunfullmäktige. Orsaken är brist på kandidater.

– Vi har jobbat hårt tillsammans med partidistriktet, men har inte lyckats få fram några som vill ställa upp på fullmäktigelistan. Därmed återstår inte så mycket annat att göra än att lägga ned partiföreningen, vilket givetvis är mycket tråkigt, suckar Nils Appelblom till Hjo Tidning.

Tidigare har Miljöpartiet meddelat att de inte ställer upp i kommunvalet i Hjo. Även där är orsaken brist på kandidater.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer