Lördag 18 augusti 2018

Hög investeringstakt i vindkraft

Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi är det en fortsatt hög investeringstakt i vindkraft.

Under det första kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar i vindkraft i Sverige avseende 220 megawatt (MW). Det kan jämföras med toppnoteringen 1 429 MW under föregående kvartal och med endast 2 MW under första kvartalet 2017.

Investeringstakten är fortfarande hög. Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 terawattimmar (TWh) år 2017 till nära 30 TWh år 2021.

– Investeringsbesluten fortsätter att tas i rask takt. Det är nu mycket brådskande med en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt, med hänsyn till alla investeringar, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Energimyndigheten utreder hur en stoppmekanism för det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020. Norge har i dag en tidsbaserad stoppregel som innebär att producenter av förnybar el kan få elcertifikat fram till den 31 december 2021.

Riksdagen utökade förra året elcertifikatsystemet med 18 TWh förnybar elproduktion för perioden fram till 2030. Därefter har utvecklingen gått mycket snabbt. Enligt Svensk Vindenergis beräkningar återstår det endast investeringsbeslut för cirka 6 TWh, sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut är systemet sannolikt fullt senast någon gång under nästa år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer