Fredag 27 maj 2022

Högskolan håller stora föreläsningar på distans

Föreläsningar för fler än 50 personer ska hållas som distansundervisning. Det beslutet har Högskolan i Skövde fattat. Högskolan hoppas på det här sättet bidra till att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Den 17 januari börjar vårterminen på Högskolan i Skövde. Men på grund av den förvärrade covid-19-situationen har Högskolan valt att sätta en gräns för hur många människor som får samlas samtidigt vid en föreläsning på campus.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer till universitet och högskolor är att undervisningen i största möjliga mån ska bedrivas på campus. Men vi kan använda undervisning delvis på distans som ett verktyg för att skapa mer avstånd mellan människor i våra lokaler. Efter samråd med smittskyddsläkaren har vi beslutat att använda det här verktyget under en period. På det sättet vill vi bidra till att minska risken för smittspridning på campus och i samhället, säger Högskolans rektor Lars Niklasson i ett pressmeddelande.

Det Högskolan nu gör är en tillfällig åtgärd. Så fort det är möjligt kommer Högskolan att ta bort kravet på att stora föreläsningar ska hållas på distans.

– Vi ska inte använda oss av den här åtgärden längre tid än vi måste. Därför gäller beslutet i nuläget bara fram till den 20 februari, säger Niklasson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet