Söndag 19 augusti 2018

Högskolan i Skövde vill växa

Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

 

Högskolan i Skövdes styrelse vänder sig återigen till regeringen med en önskan om att få möjlighet att öka lärosätets utbildningsvolym med 30 procent på tre år. Samtidigt håller styrelsen ögonen på utvecklingen av det nya system som ska fördela pengar till Sveriges högskolor och universitet i framtiden. Ett system som kan få stor påverkan på hela Skaraborgsregionen.

Varje år i februari föreslår styrelsen en långtidsbudget för lärosätet som skickas in till regeringen. I dokumentet förklarar styrelsen hur Högskolan i Skövde (HiS) vill utbilda och forska de kommande tre åren samt hur mycket statliga pengar som behövs för detta.

Därefter dröjer det till hösten och regeringens budgetproposition innan högskolan får veta om det blir något ekonomiskt tillskott.

Ökning med kvalitet

Det budgetunderlag som styrelsen beslutade föreslå den 9 februari är ett dokument präglat av satsningar. Styrelsen vill att HiS ska få möjlighet att växa med 30 procent på utbildningssidan under den kommande treårsperioden.

– Högskolan i Skövde vill utbilda fler människor på både kurser och program. Men vi vill absolut inte riskera den goda kvalitet vi har i utbildningarna idag. Det gör att nya utbildningar eller utbildningsplatser bara kan skapas genom interna omprioriteringar eller genom att Högskolan i Skövde får ökat anslag till både utbildning och forskning, förklarar Kerstin Norén som är ordförande i HiS styrelse.

Om HiS får möjlighet att öka sin utbildningsvolym kommer ökningen att ske inom de områden där lärosätet redan i dag utbildar. Man vill också öka andelen fristående kurser för att kunna erbjuda mer flexibel vidareutbildning till redan yrkesverksamma människor.

– I budgetunderlaget för vi också fram det strukturella problemet att det går 30 statligt finansierade platser för högre utbildning per tusen invånare i Sverige som helhet, men bara 15 i Skaraborg. Vi menar att siffrorna är ett starkt argument för att Högskolan i Skövde borde få möjlighet att växa inom såväl utbildning som forskning, säger HiS rektor Lars Niklasson.

Ett framtida system som påverkar Skaraborg

Just nu pågår en stor utredning om hur de statliga pengarna till landets högskolor och universitet ska fördelas i framtiden. Utredningen leds av Pam Fredman (tidigare rektor på Göteborgs universitet) och ska lämna sitt betänkande till regeringen december 2018. Utredningen har offentliggjort en preliminär skiss på ett framtida fördelningssystem och den skissen diskuterade HiS styrelse vid sitt möte den 9 februari.

Lågt räknat har staten de senaste tre åren skickat över en miljard utbildnings- och forskningskronor till Skaraborg genom HiS. Frågan om hur högskolan ska få sina pengar i framtiden rör därmed inte bara lärosätet, det påverkar hela högskolans närområde.

– Skaraborgsregionen har mycket att både vinna och förlora på att systemet som ger högskolan pengar görs om. Vi kommer att lägga mycket tid på den här frågan under 2018 och hoppas att vi kan påverka det framtida systemet på ett sätt som är bra för både Högskolan och Skaraborgsregionen, avslutar Lars Niklasson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet