Måndag 19 augusti 2019

Högt intresse för att avverka skog

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år.

Färsk statistik från Skogsstyrelsen visar att den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade rejält och att en orsak är sommarens omfattande skogsbränder.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Alla skogsägare som vill avverka mer än 0,5 hektar skog ska anmäla det till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Under 2018 kom det in nästan 68 000 sådana avverkningsanmälningar, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2017 – som även det var ett toppår.

Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995 – bara år 2014 var det högre. Den totala arealen skogsmark som anmälts för så kallad föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

Alla resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer