Torsdag 1 juni 2023

Hon blir Skaras nya stadsarkitekt

Planarkitekt Mona Nilsson tillträder som Skaras stadsarkitekt tillika planchef 2021. Foto: Skara kommun
Planarkitekt Mona Nilsson tillträder som Skaras stadsarkitekt tillika planchef 2021. Foto: Skara kommun

Kompetensen fanns i huset. Planarkitekten Mona Nilsson utses till ny stadsarkitekt i Skara efter Ian Cortes. Hon tillträder tjänsten den 1 februari 2021 och kommer också att basa över planenheten som planchef.

”Att som stadsarkitekt få delta i utvecklingen av Skara blir en spännande utmaning. Som stadsarkitekt kommer jag ha en strategiskt samordnande funktion och bevaka så att Skaras värden består. Med min bakgrund som landskapsarkitekt så har jag ett särskilt öga för stadens gröna rum och min vision är att skapa ett hållbart och vackert Skara där alla ska trivas.”, säger Mona Nilsson i ett pressmeddelande från Skara kommun.

Mona har arbetat i Skara kommun sedan den 1 juli i år då hon tillträdde som planarkitekt. Mona är landskapsarkitekt i grunden och har under det senaste halvåret jobbat med detaljplaner, översiktsplanering, styrdokument och stadsplaneringsfrågor. Hon är också involverad i framtagningen av den nya översiktsplanen, där hon ansvarar över planförslaget, jordbruksmarken och de blågröna strukturerna.

I arbetet som stadsarkitekt kommer Mona att arbeta med gestaltnings- och utvecklingsfrågor och se till att det kulturhistoriska arvet går hand i hand med kommunens långsiktiga tankar kring samhällsbyggande både i staden, på landet och mittemellan. Avdelningschefsnivån försvinner och därför kommer Mona att vara chef över planenheten och tillika planchef. Som planchef tillträder Mona redan den 1 januari.

”Jag är väldigt nöjd med lösningen att slå ihop tjänsterna som planchef och stadsarkitekt. Jag känner mig också nöjd med att anställa Mona Nilsson som detta då jag är övertygad om att hon med sina erfarenheter från både kommunal och privat verksamhet har mycket att tillföra. Mona har redan arbetat i kommunen under ett halvår och har under den tiden visat att hon är mogen för nya utmaningar.”, säger kommundirektör Gustaf Olsson i pressmeddelandet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd