Söndag 28 februari 2021

Hopp om minskade granbarkborreskador

MINDRE. Enligt en färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det troligt att granbarkborreskadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen.
MINDRE. Enligt en färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det troligt att granbarkborreskadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen.

Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under 2021. Men enligt en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret.

Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor.

Det som talar för att granbarkborrarnas angrepp kan minska under 2021 är att skadeinsektens så kallade förökningsframgång minskade kraftigt 2020 jämfört med 2019. Antalet granbarkborrar minskar därmed i antal. Det visar en rapport från SLU.

Om sommarens väder blir normalt, det vill säga inte extremt varmt och torrt, är det troligaste scenariot minskade skador 2021 jämfört med 2020.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det därför kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på SLU, i ett pressmeddelande.

Det är också han som tagit fram den aktuella rapporten.

Aktuella råd till skogsägare

Med tanke på de senaste årens stora problem med granbarkborrar är det viktigt att skogsägare fortsätter att se över sin skog, särskilt viktigt är det för de skogsägare med riskbestånd, det vill säga granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre eller som står på mark som är för torr eller för blöt för att granen ska trivas.

– Nu under vintern kan det vara lämpligt att avverka större områden med skadad skog för att rädda eventuella virkesvärden och underlätta återbeskogningen. Även riskbestånd som delvis tidigare har skadats eller som riskerar att angripas i sommar, kan också vara lämpliga att avverka nu i vinter, säger Kerstin Ström, projektledare Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

– I vissa områden har det skett snöbrott och stormfällningar där granbarkborren kan föröka sig kraftigt även om sommaren blir normal. Sådant virke är extra viktigt att få ut ur skogen.

Inga säkra prognoser

Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det då hittills största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3-4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.

Det går inte att ta fram några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna kommer att bli under året. Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd, tillsammans med föregående års storlek på angrepp, kan man få en indikation om angreppens storlek.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet