Tisdag 25 september 2018

Hotell bryter mot kameraregler

Flera hotell i landet följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2017. Övervakning utan tillstånd, felplacerade kameror och otydlig skyltning hör till de vanligaste anmärkningarna.

Länsstyrelsernas nationella tillsyn av kameraövervakning på hotell omfattade 123 hotell. Av dessa fick 51 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 41 procent av hotellen som tillsynades inte följer kameraövervakningslagen.

De vanligaste anmärkningarna handlade om att hotellen saknade tillstånd, att övervakningen sker utanför tillåtet område, att kamerorna var felplacerade och saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning sker.

– Anmärkningarna är allvarliga. Hotell är en plats för rekreation, där många vistas på sin fritid och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Camilla Wagnervik, jurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som sammanställt rapporten.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus, gym och badanläggningar granskats.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet