Fredag 20 september 2019

Hundratals arter i ny naturvårdsbibel

Det var nästan 20 år sedan sist. Men nu finns en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter. Och titeln på nyheten är Skyddsvärd skog.

Boken är skriven av Johan Nitare, som är ekolog vid Skogsstyrelsen. Han var dessutom med när nyckelbiotopsbegreppet skapades och definierades på 1990-talet.

– Min förhoppning är att boken ska underlätta naturvårdsarbetet och successivt ge fördjupad kunskap om våra naturvårdsarter och vad de kan berätta. Men också att den ska vara en inspirationskälla, ögonöppnare och berika tiden i skogen för alla som är intresserade och rör sig där.

På bokens nästan 600 sidor och med hjälp av drygt 800 bilder beskrivs kärlväxter, mossor, lavar och svampar – som i sin tur kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog.

Det finns även beskrivningar av olika biotoper och deras behov av skötsel.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet