Fredag 7 augusti 2020

Illegal handel med valpar ökar

I pandemitid arbetar många hemma och passar då på att skaffa hund. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland är trycket så stort att uppfödarna inte klarar att leverera tillräckligt med valpar.

Det har resulterat i att den illegala handeln med valpar kraftigt har ökat.

Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd uppmanar därför den som ska skaffa hund att försäkra sig om att hunden kommer från en bra uppfödning. Många hundar kommer från så kallade valpfabriker där tikar lever under svåra förhållanden och utsätts för tvångsparningar.

I många fall tas valpen allt för tidigt från tiken vilket kan leda till problem med rädslor och aggressioner hos hunden.

– De flesta hundar som förs in i landet illegalt säljs via annonser på nätet. Hundarna är för unga för att vaccineras och har ofta falska pass, säger Sonia Lopes som är länsveterinär på Länsstyrelsen Stockholm.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet