Söndag 19 augusti 2018

Intensivvårdstransporter för svårt sjuka nyfödda barn

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska certifieras för att kunna användas till kuvöstransporter.
Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska certifieras för att kunna användas till kuvöstransporter.

På torsdag beslutar regionens hälso-och sjukvårdsstyrelse om en ny transportorganisation för svårt sjuka nyfödda barn. Syftet är att ge samma förutsättningar oavsett bostadsort.

Förslaget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är att inrätta ett särskilt transportteam som utgår från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Teamet ska bestå av en läkare och en sjuksköterska, båda med särskilda kompetenskrav. De ska ha beredskap dygnet runt, alla årets dagar med 30 minuters inställelsetid.

Sahlgrenska universitetssjukhus Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter ska certifieras för att kunna användas till kuvöstransporter.

Dessutom behövs det en ny ambulans för väg som anpassas för transporter av tidigt födda svårt sjuka barn. Ambulansen ska bemannas med en larmförare.

Den föreslagna transportorganisationen beräknas kunna vara i full drift i maj/juni 2018 och kommer årligen kosta 20,4 miljoner kronor.

Specialiserade transportteam för svårt sjuka nyfödda barn finns idag i Umeå, Uppsala och Stockholm.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer