Torsdag 30 mars 2023

Internationell etablering till Götene

SATSNING. Semper har bestämt sig för att bygga ett nytt logistikcenter i Götene. Satsningen innebär bland annat ett 40-tal nya arbetstillfällen.
SATSNING. Semper har bestämt sig för att bygga ett nytt logistikcenter i Götene. Satsningen innebär bland annat ett 40-tal nya arbetstillfällen.

En förstärkt närvaro och nya arbetstillfällen. Semper har bestämt sig för att satsa ännu mer i Götene.

Semper är en del av en internationell livsmedelskoncern, som har verksamhet i 16 länder. Semper har också funnits länge i Götene, där koncernen nu beslutat sig för att satsa i ett nytt logistikcenter

Kommunstyrelsens ordförande i Götene, Susanne Andersson och oppositionsråd Åsa Karlsson är mycket glada för den nya etablering och hoppas att den kan ge ringar på vattnet.

– Det känns fantastiskt roligt och spännande att Semper väljer Skaraborg och Götene för sin nya etablering. Att ett internationellt företag stärker sin närvaro här visar på att vi har ett fördelaktigt geografiskt läge och attraktiv mark, säger Susanne Andersson.

Logistikcentret kommer att byggas mellan nya och gamla E20 i höjd med Rasta.

Nya arbetstillfällen

Området är sedan flera år planlagt för verksamheter och kommunen kommer nu att förbereda infrastruktur, såsom vägar, vatten och avlopp för att möjliggör ytterligare företagsetableringar.

Sempers nya etablering kommer att innebära cirka 40 nya arbetstillfällen.

– Vi för samtal om kompetensförsörjning med Logent, som ska drifta lagret åt Semper. De har stor erfarenhet av att arbeta med människor som står lite längre ifrån arbetsmarknaden och vi har en gemensam ambition om att samarbeta kring detta område även här, berättar Jerker Andersson Liljestrand, kommunchef i Götene.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet