IVO: Ingen region har tagit sitt fulla ansvar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.