Söndag 19 augusti 2018

Ja till höghastighetsbana

Regionfullmäktige godkände på tisdagen två ramavtal för höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm samt fastställde den regionala infrastrukturplanen till år 2029.

Regionfullmäktige godkände på tisdagen ett ramavtal med Borås stad och Sverigeförhandlingen som innebär höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom godkände fullmäktige en överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

På mötet fastställdes också den regionala infrastrukturplanen för perioden 2018 – 2029. Planen gäller investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet består av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.

Totalt fördelas för perioden 2019–2029 drygt 6,9 miljarder kronor. 3,5 miljarder (53 procent) kommer gå till vägar, 1,3 miljarder (20 procent) till kollektivtrafik och 0,5 miljard (7 procent) till cykeltrafik.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet