Lördag 23 oktober 2021

Ja till linbana och spårvagnar

Foto: Bomabardier Inc
Foto: Bomabardier Inc

Regionstyrelsen godkänner satsningen på nästan 2 miljarder kronor på nya spårvagnslinjer, citybussar och linbana i Göteborg. Beslutet är en del i paketet för att skapa nya höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm

På tisdagen godkände Västra Götalands regionstyrelse ett ramavtal med Göteborgs stad och staten, om omfattande investeringar i Göteborgs kollektivtrafik. Paketet är en del av Sverigeförhandlingen för de nya höghastighetsbanorna mellan storstäderna.

Det handlar om stora investeringar. Totalt ska Västra Götalandsregionen betala 1 890 miljoner kronor. Av dessa kostnadsförs 810 miljoner kronor redan 2017. Detta tas av det beräknade överskottet i regionen på 900 miljoner kronor.

Det mest spektakulära i paketet är en linbana som ska byggas över Göta älv, från centrum, Järntorget och till Wiselgrensplatsen på Hisingen. Dessutom byggs flera spårvagnsobjekt samt citybusslinje.
Totalt kostar paketet 7 miljarder kronor, varav staten står för drygt hälften. Göteborg stad och Västra Götalandsregionen delar på resterande kostnad.

Regionfullmäktige avgör slutligt frågan vid sitt nästa sammanträde.

Läs mer: Satsar två miljarder på spårvagnar och linbana

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet