Tisdag 21 augusti 2018

Johnny (M) vill fortsätta som regionråd

Johnny Magnusson (M) ställer upp för en ny period i regionen. Sedan 2014 är hans regionstyrelsens ordförande.
Johnny Magnusson (M) ställer upp för en ny period i regionen. Sedan 2014 är hans regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson planerar inte att sluta med regionpolitiken. Han står till förfogande för en ny period.

Regionrådet Johnny Magnusson (M) är beredd att fortsätta som regionstyrelsens ordförande även nästa period. Han ställer därför gärna upp i regionvalet nästa år:

-Ja, jag står till förfogande om partiets nomineringskommitté vill ha mig, säger Johnny Magnusson.

-Men jag är självklart medveten om att åren gått, tillägger han

Johnny Magnusson är född 1952 och fyller i år 65.

Han blev regionråd 2006. Men då i opposition. 2014 kunde han ta över makten, genom att bilda en majoritet bestående av allianspartierna och Miljöpartiet. Eller en grönblå samverkan, som partierna själv vill kalla sin allians. Denna majoritet har också fungerat väl, anser han:

-Vi har ett  mycket gott samarbete och har inte förlorat en votering i regionfullmäktige, konstaterar han nöjt.

Överskott

Efter den skattehöjning som genomfördes 2015 har ekonomin varit stark. 2016 slutade med plus 1,6 miljarder kronor. Detta med en budget som omsluter drygt 50 miljarder kronor.

-Vi kommer göra ett starkt ekonomiskt resultat även 2017, säger Johnny Magnusson.

Men budgetförslaget för 2018, som behandlas på regionfullmäktige nästa vecka, bygger på minus 246 miljoner kronor.

I veckan blev det klart att regionen får ytterligare statsbidrag år 2018 på grund av flyktingströmmen tidigare år. Det handlar om 378 miljoner kronor 2018. Och mer kommer.

De pengarna har Johnny Magnusson valt att inte ta upp i sitt budgetförslag. Men nu kommer de, och därmed förvandlas även budgeten 2018 till ett plus.

-I dagsläget bedömer jag att vi 2018 kommer kunna göra ett överskott på minst 300 miljoner kronor plus, säger han.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer