Fredag 5 juni 2020

Aktion Rädda Vättern kräver stopp för dränering

VÄTTERN. Regeringen har krävt att Försvarsmakten tar fram en plan för att stoppa PFAS-gifter vid Karlsborgs flygplats. Gifterna vandrar idag vidare ut i Vättern. Nu kräver aktionsgruppen Rädda Vättern att Fortifikationsverket omedelbart avvaktar med sin planerade dränering kring flygplatsen.
VÄTTERN. Regeringen har krävt att Försvarsmakten tar fram en plan för att stoppa PFAS-gifter vid Karlsborgs flygplats. Gifterna vandrar idag vidare ut i Vättern. Nu kräver aktionsgruppen Rädda Vättern att Fortifikationsverket omedelbart avvaktar med sin planerade dränering kring flygplatsen.

Aktion Rädda Vättern krävde på tisdagen att statliga Fortifikationsverket omedelbart drar tillbaka sin ansökan om markavvattning vid Karlsborgs flygplats.
-Avvakta åtminstone Försvarsmaktens kommande handlingsplan om några månader, skriver Lisa Lennartsson, aktionsgruppens ordförande.

För någon vecka sedan beslöt regeringen att Försvarsmakten senast i juni måste redovisa en handlingsplan över hur de giftiga PFAS-kemikalierna ska tas bort från de militära flygplatserna.

Ett sådant flygfält är Karlsborgs flygfält, där det vid brandövningsplatserna finns mycket höga halter av PFAS.

Obehagligt rekord

Enligt Aktion Rädda Vättern så är gifthalten rekordhög i grundvattnet kring flygfältet i Karlsborg; 2 300 000 nanogram/liter PFAS.

– Det är vad vi vet ett obehagligt rekord i Sverige. Miljökvalitetsnormen för PFOS för ytvatten är 0,65 nanogram/liter. Till stor del beroende på läckage från Karlsborgs flygplats har detta gränsvärde överskridits med det dubbla ute i Vättern, skriver Lisas Lennartsson i ett öppet brev till Fortifikationsverket.

Öppet brev

Aktion Rädda Vättern vänder sig nu till statliga Fortifikationsverket chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall och projektledare Nicklas Berg. Verket har nyligen fått länsstyrelsens dispens för att dränera kring Karlsborgs militära flygplats invid Vätterns strand. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft den 14 februari 2020.

Fortifikationsverket försökte under fjolåret tjuvstarta dräneringen genom, att endast med myndigheten ”Försvarsinspektörens för hälsa och miljös” godkännande, byta ut dräneringen längs landningsbanans kant. Detta misslyckades när regeringen i augusti 2019 stoppade detta beslut.

I december fick Fortifikationsverket istället, i regeringens regleringsbrev, direktiv att ”Myndigheten ska ta fram en årlig åtgärdsplan med beskrivning av prioriteringen av arbetet med kartläggning, utredning och åtgärder avseende förorenade områden…”

Plan mot PFAS

Nä regeringen nu också kräver en PFAS-handlingsplan av Försvarsmakten borde Fortifikationsverket stoppa den planerade dräneringen i avvaktan på denna plan menar Aktion Rädda Vättern.

– Regeringens inhibitionsbeslut, uppbackat av fem expertmyndigheter och nu kravet från högsta politiska ort att en PFAS-handlingsplan måste vara klar inom några månader, borde få er på Fortifikationsverket att besinna er och ställa in era dräneringsplaner, skriver Aktion Rädda Vättern i sitt brev som på måndagen skickades till Fortifikationsverket.

–Länsstyrelsens dräneringsbeslut får inte vinna laga kraft. Det är inte tillåtet att medvetet öka halten PFAS-kemikalier i dricksvattentäkten Vättern. Det framgår av både miljöbalken och EU:s vattendirektiv, avslutar Lisa Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

Läs mer:

Regeringen kräver att Försvaret stoppar PFAS-gifter

Klartecken för dränering vid Karlsborgs flygfält

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer