Aktion Rädda Vättern kräver stopp för dränering

Aktion Rädda Vättern krävde på tisdagen att statliga Fortifikationsverket omedelbart drar tillbaka sin ansökan om markavvattning vid Karlsborgs flygplats.