Onsdag 20 februari 2019

Definitivt stopp för Karlsborgsbanan

Det blir ingen tågtrafik mer utmed Karlsborgsbanan. Planeringschef Henrik Zetterquist på Trafikverket Väst bekräftar att järnvägsalternativet inte längre finns med i den studie som ska göras för stråket Skövde-Karlsborg.
-Banan finns inte med i regionens målbild mot 2035, konstaterar han.

Under vintern inleddes arbetet med en åtgärdsvalstudie för sträckan mellan Skövde och Karlsborg. En sådan måste alltid göras för att pröva framtida investeringar; Vad är mest ekonomiskt? Vilken insats gör bäst miljönytta?

Projektledare Ann-Charlotte Eriksson på Trafikverket medverkade så sent som i december på möte i Karlsborg och poängterade att Trafikverket nu inleder en studie som också innefattar Karlsborgsbanan. För detta efterlyste hon en dialog med kommuner och medborgare.

Men nu ger Trafikverket ett annat besked.

-Järnvägen lades ner 2008, säger planeringschef Henrik Zetterquist. Regeringen fastställde också nedläggningen. Det finns ingen tågtrafik idag.

-Dessutom finns inte banan med i Västra Götalands regionala trafikplan, säger han. Om politiska företrädare pekat med hela handen om att denna bana ska utredas, då hade vi kunnat göra det. Men så är det inte idag.

Därmed kommer den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket nu inleder arbetet med, endast gälla åtgärder för vägtrafik. Antingen det gäller busstrafik eller biltrafik.

-De pengar som finns, behövs för underhåll och drift av befintliga järnvägar, säger Henrik Zetterquist. Vi kan använda våra resurser på ett mer fruktbart sätt än att utreda en redan nedlagd järnväg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
  • Joel Karlsson

    Då kanske man kan hoppas att det blir en cykelbana där i framtiden istället.