Torsdag 9 juli 2020

Fortifikationsverket vill inte vänta med dränering

Militärt plan över Karlsborg. Foto: Joel Thungren_Försvarsmakten
Militärt plan över Karlsborg. Foto: Joel Thungren_Försvarsmakten

Fortifikationsverket kommer inte att dra tillbaka sin ansökan om att få dränera marken kring flygfältet i Karlsborg.
– Platsen är strategiskt viktig för Sveriges försvarsförmåga, skriver verket i ett öppet brev på sin hemsida.

Statliga Fortifikationsverket nonchalerar Aktionsgruppen Rädda Vätterns vädjan om att dra tillbaka sin ansökan om markavvattning vid Karlsborgs flygfält.

– Vi har stor förståelse för att man känner oro för PFAS i naturen, skriver verket och fortsätter:

– De åtgärder som Fortifikationsverket genomför i samband med planerad bankantsdränering och markavvattning innebär ett litet steg på vägen att reducera PFAS-ämnen efter reningsanläggningar installeras, skriver Fortifikationsverket.

Strategiskt viktigt

Verket tänker därför inte invänta den handlingsplan som regeringen beordrat Försvarsmakten att senast i juni 2020 presentera. I planen ska Försvaret visa hur man ska få bort PFAS-gifter från militärens anläggningar, till exempel i Karlsborg.

– Försvarsmaktens verksamhet i Karlsborg växer och platsen är strategiskt viktig för Sveriges försvarsförmåga, motiverar Fortifikationsverket sitt beslut att inte dra tillbaka sin ansökan i avvaktan på en handlingsplan.

Istället påpekar Fortifikationsverket att flygplatsen i dagsläget är stängd för flygplan och att flygbanorna måste förstärkas  med utbyte av bankantsdränering, elinstallationer och nya flygplatsljus.

Stort steg åt fel håll

– Det Fortifikationsverket och även länsstyrelsen kallar ”ett litet steg på vägen” är i verkligheten ett stort steg åt fel håll. Det är dessutom olagligt, då PFAS-haltigt vatten inte får pumpas ut varken i Bottensjön eller i Vättern. Precis som regeringen redan krävt av Försvarsmakten i regleringsbrev måste de förorenade områdena saneras. Innan dränering överhuvudtaget bör komma på tal ska en sanerings- och åtgärdsplan redovisas, säger Lisa Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

Länsstyrelsens beslut att godkänna markavvattning vid Karlsborgs flygplats har överklagats av kommunerna Motala, Hjo, Skara, Ödeshög och Tidaholm. Dessutom har Fortifikationsverket överklagat ärendet med önskan om att bland annat sänka kravet på procentuell rening.

”Försvarsinspektören för Hälsa- och Miljös” beslut att godkänna bankantsdränering har stoppats av regeringen.

Fortifikationsverket äger och förvaltar försvarets fastigheter i Sverige.

Läs mer:

Aktion Rädda Vättern kräver stopp för dränering

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer