Torsdag 25 april 2019

Hamnmagasin vid Göta kanal flyttas

Foto: Carl Schnell
Foto: Carl Schnell

En hamnbyggnad i Forsvik, vid Göta Kanal, flyttas i veckan. Detta för att förbereda renoveringen av hela kajen i Forsvik.

Yttre kajen i Forsvik har omfattande skador och drabbades under 2017 av ett ras. Dokumentation och bedömning av hela kajen har därför genomförts och utifrån det har beslut tagits om att stänga av den helt i avvaktan på renovering.

Som en förberedelse för renoveringen och för att säkra att butiken Sail In kan ha öppet under kanalsäsongen 2018 flyttas nu i veckan byggnaden som står på kajen längre upp mot slussen.

Kajen i Forsvik är gammal, här byggdes Göta kanals första sluss redan 1813. Genom åren har de stenkistor som kajen vilar på renoverats och förstärkts i flera omgångar. Under 2017 höll de inte längre, utan en del av kajen vid väntplatsen på den norra sidan rasade.

– Skadorna beror främst på kajens höga ålder och förutom att laga den provisoriskt under sommaren har vi genomfört dykinspektioner samt röntgat och scannat området för att bedöma tillståndet på hela kanalrännans yttre delar, berättar Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.

Projekteringen som gjorts av konsultfirman Cowi visar att säkerhet mot ytterligare skador och ras inte kan säkerställas utan åtgärder. Därför stängs nu hela den yttre kajen på norra sidan av, och byggnaden som står där flyttas längre västerut.

Kajrenoveringen i Forsvik startar under hösten 2018, då Göta kanal åter stänger för vintern. Till kanalsäsongen 2019 beräknas den åter vara i drift igen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer