Söndag 23 februari 2020

Karlsborgsbanan rivs

Karlsborgsbanan vid Mölltorp.
Karlsborgsbanan vid Mölltorp.

Trafikverket vill nu riva Karlsborgsbanan mellan Karlsborg och Skövde.

Banan är sedan länge oanvänd och genom att riva finns det möjlighet till att använda området bättre i framtiden, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Banan är cirka 43 km lång och öppnades 1876 för både person- och godstrafik. Persontrafiken upphörde 1986 och godstrafiken i slutet av 1990-talet.

Sträckan Tibro–Karlsborg blev formellt nerlagd 2010 och sträckan Skövde–Tibro i slutet av 2018. Sedan 2010 har banan varit utan underhåll och är nu i dåligt skick. Trafikverket ska sälja hela området vilket  kan användas till bland annat gång- och cykelväg och lokalväg.

Rivningen ska vara klart hösten 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer