Onsdag 17 juli 2019

Orenat avlopp vid Breviks camping

Avloppen från Breviks camping har så stora brister att Miljösamverkan östra Skaraborg beslutat om att förbjuda utsläppen. Orenat avloppsvatten hotar såväl grundvatten som ytvatten.

Breviks camping ligger utmed Vätterns strand, mellan Hjo och Karlsborg. Miljönämnden kräver att en ny avloppsanläggning byggs vid campingen. Nuvarande avlopp riskerar såväl människors hälsa som miljön menar nämnden, enligt tidningen SLA.

Inspektioner av anläggningen har skett flera gånger sedan 2013. Redan 2013 underkändes anläggningen som inte är dimensionerad efter antalet besökande på campingen.

Orenat avloppsvatten släpps ut nära Vätterns vattenskyddsområde och knappt 300 meter från campingens badplats.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer