Torsdag 9 juli 2020

Skara, Hjo och Tidaholm överklagar beslut om flygfält

Vättern är dricksvattentäkt för över en kvarts miljon människor. Och fler vill hämta vatten från sjön.
Vättern är dricksvattentäkt för över en kvarts miljon människor. Och fler vill hämta vatten från sjön.

Flera kommuner överklagar länsstyrelsens beslut om att tillåta dränering kring Karlsborgs flygplats.
Hjo, Tidaholm och Skara kommun överklagar beslutet.

Länsstyrelsens beslut att ge dispens för markavvattning vid Karlsborgs flygplats har överklagats av kommunerna Motala, Hjo, Skara, Ödeshög och Tidaholm.

Dessutom överklagar Fortifikationsverket beslutet. Men det statliga verket vill sänka kravet på procentuell rening.

Tidigare har ”Försvarsinspektören för Hälsa- och Miljös” beslut, om att godkänna en förtida bankantsdränering vid flygbanorna, stoppats av regeringen.

Regeringen vill också se en handlingsplan med hur Försvarsmakten tänker sanera militära flygplatser från de farliga och svårnedbrytbara PFAS-gifterna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer