Söndag 26 maj 2019

Tusentals projektiler på Vätterns sjöbotten

Redan 2012 visste  Försvarsmakten att den hårda sjöbotten utanför Enebågens badplats i Karlsborg var fylld av mer än 3000 projektiler, granater, bomber, raketer och tändrör. En del är livsfarliga. Aktion Rädda Vättern (ARV) kräver att försvarsmakten snarast sanerar Vätterns botten.

-Varför har man aldrig visat detta förut? Varför har man hemlighållit denna rapport?

Enar Andersson i Brevik är upprörd över den rapport som nu blivit känd när Försvarsmakten nyligen yttrade sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Domstolen överprövar just nu försvarets tillstånd att öka skjutningarna vid Hammaren, söder om Karlsborg, från 1000 skott per år till 69 000 skott och 150 raketer årligen.

Tidigare har försvaret hävdat att sjöbotten i området består av lös sediment där ammunition bäddas ner och inte skadar ekosystemen. Detta har medlemmarna i ”Aktion Rädda Vättern” (ARV) hela tiden hävdat inte är sant.

-Lokalbefolkning och amatördykare har berättat att kulor och ammunition ligger och rullar på botten, säger Christer Haagman, Hjo, som är ombud för ARV och berörda markägare.

Rapporten som nu dykt upp gjordes redan 2012 av Fjärde sjöstridsflottiljen. I den bekräftas ortsbefolkningens farhågor. Sjöbotten är inte alls sediment, utan en hård botten med sten och grus.

-Nu ligger stora mängder ammunition, som innehåller en hel del tungmetaller, öppet exponerat på den steniga botten, konstaterar Christer Haagman. Och det har Försvarsmakten vetat hela tiden.

-Det är mycket obehagligt att veta att konsulten, som har undersökt bottensedimenten för försvaret, var tvungen att anlita försvarets egna röjdykare för uppgiften, eftersom det är så farligt att vistas i området, säger Christer Haagman.

Enar Andersson äger marken vid den populära badplatsen Enebågen vid Nordviken. En sommardag kan det vara upp till 5000 badande. Många av dessa är barnfamiljer.

-Det ligger ammunition överallt på botten här. 400 meter utanför stranden här ligger en obriserad granat. Den kan ju explodera vid en plötslig rörelse. Och detta har försvaret hållit hemligt i fem år! säger Enar Andersson upprört.

-Man har ju vetat att detta är livsfarligt. Det är dessutom långgrunt så badande kan gå ett par hundra meter ut i sjön.

I rapporten redovisar Försvarsmakten att det då fanns mer än 3000 projektiler, granater, bomber, raketer och tändrör på den hårda sjöbotten utanför badplatsen.

Fjärde Sjöstridsflottiljen skriver att här också finns oexploderad ammunition som är mycket stötkänslig och farlig. Statusen på ammunitionen beskrivs som varierande ”från svårt angripen av rost till helt intakt”. Det handlar om tusentals kilo metaller på botten.

Rapporten konstaterar att det i fortsättningen skulle råda förbud mot bad, fiske och dykning i området.

-Men det är något som folk som bor i området överhuvudtaget inte känner till, säger Christer Haagman.

-Skjutmålet är omgivet av badstränder både norrut och söderut. Det handlar om några av de allra bästa stränderna på hela västra sidan. De är helt oundgängliga, menar Ann-Sofie Andersson, ledamot i ARV och småbarnsmamma boende i området.

-Rapporten visar svart på vitt att staten nu måste sätta in alla insatser som går för att sanera bottnen. Att det är svårt, och mycket farligt, förstår vi. Men alla krafter måste sättas in för att få bort de giftiga och farliga pjäserna från sjöbottnen, säger hon.

Lina Weinmann är chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet Hon har undertecknat svaret till Mark- och miljödomstolen.

-Det vi nu lämnat in handlar enbart om naturförhållanden utifrån ställda frågor från Mark- och miljödomstolen, säger hon. Vi har inte svarat på om vilken konsekvens detta får för blyets och ammunitionens nedbrytning.

Hon menar också att rapporten inte har gömts undan av försvaret.

-Det måste vara ett missförstånd, för den har hela tiden legat som grund för vår miljökonsekvensbeskrivning, tillsammans med väldigt mycket annan information, tillägger Lina Weinmann.

Christer Haagman har en helt annan uppfattning:

-Man har citerat utredningen, men den finns inte som helhet i underlaget, säger han.

-Nu har vi svart på vitt att vi haft rätt hela tiden, säger Enar Andersson. Man har förskönat informationen. De har inte velat att informationen ska komma ut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer