Lördag 6 juni 2020

Klartecken för Nuntorps naturbruksskola

Samtliga tre naturbruksgymnasier som Västra Götalandsregionen lade ner för tre år sedan, har återuppstått som privata friskolor. Nu har Nuntorpskolan i Vänersborgs kommun fått klartecken att starta undervisning från hösten 2019.

År 2015 beslöt Västra Götalands regionfullmäktige att lägga ner naturbruksskolorna i Strömma, Dingle och Nuntorp. Efter beslutet skulle bara Uddetorpskolan, Skara, Sötåsenskolan, Töreboda, samt skogsbruksskolan i Svenljunga vara kvar i regional drift.

Men nu är det åter sex naturbruksskolor i länet. I såväl Strömma som Dingle startades nya friskolor omedelbart efter regionens nedläggning.

Nu är det också klart för Nuntorpskolan i Brålanda, Vänersborgs kommun. Skolinspektionen har sagt ja till en ansökan från Dingleskolan om att få starta skolan.

– Det finns stort behov av att utbilda arbetskraft inom lantbruket och finns det inget gymnasium i närheten väljer många att gå andra program. Många av de här eleverna har ju verksamhet hemma de måste sköta, hästar eller lantbruk till exempel. Så vi tror att det är en fördel att finnas på plats, säger Göran Holmberg, som är ordförande för Dingegymnasiet, till Land lantbruk.

Nuntorpskolan kommer att erbjuda utbildning till djurskötare, maskinskötare och inom hästverksamhet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer