Måndag 26 juli 2021

Kommuner inventerar invasiva arter

Blomsterlupin är en av de invasiva arter som ska inventeras i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Blomsterlupin är en av de invasiva arter som ska inventeras i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Rapporter om de invasiva växterna parkslide, jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupin blir allt vanligare. De är svåra att bli av med och riskerar dessutom att konkurrera ut den inhemska biologiska mångfalden.

– Vi vet att det finns invasiva arter i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. Det är därför vi påbörjar en inventering i sommar. Då kan vi se hur stort och utbrett problemet är. Utifrån det kan vi sedan skapa rutiner och planer för bekämpning av bestånden, säger Ida Roos, miljöingenjör i MTG-kommunerna, i ett pressmeddelande.

Kommunen har ett ansvar för invasiva arter på kommunal mark, likväl som fastighetsägare har samma ansvar på sina tomter. Det är viktigt att växtdelar och fröer av invasiva växter tas hand om på rätt sätt, annars riskerar växterna att spridas till fler platser. Plasta in växtdelarna i dubbla plastpåsar och åk till närmaste återvinningscentral där växterna lämnas som brännbart avfall.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet