Fredag 22 januari 2021

Konkurrensverket har avslutat granskningen

Tidigare i veckan rapporterade flera medier att kommunernas julgåvor i form av presentkort utreddes av Konkurrensverket. Granskningen är nu avslutad.

Den 1 juni 2020 infördes en tillfällig lag om skattefrihet för gåvor till anställda, vilkas värde uppgår till högst 1 000 kronor.

Lagen var en del i den extra ändringsbudgeten som regeringen förslog i år, som en av flera åtgärder med anledning av coronaviruset som lett till att vissa branscher hamnat i ett allvarligt ekonomiskt läge.

Enligt regeringen skulle detta kunna bidra till en ökad konsumtion och lindra de ekonomiska konsekvenser som många företag upplever till följd av coronaviruset.

Flera upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, har valt att ge gåvor i form av presentkort till sina anställda med stöd av den nya tillfälliga lagen. Konkurrensverket har nu granskat några av dessa myndigheters köp.

Myndigheten konstaterar nu att de granskade köpen skiljer sig åt i så stor utsträckning att en fortsatt utredning inte kommer ge generell vägledning i frågan om inköp av gåvor i form av presentkort. Att kunna göra detta var ett av skälen till att en utredning initialt prioriterades.

I utredningen noterades det också att kommunerna har agerat i enlighet med intentionerna i den tillfälliga lagen, vars syfte bland annat är att minska negativa effekter för näringslivet till följd av spridningen av coronaviruset.

”Med hänsyn till de rådande omständigheterna saknas det därför tillräckliga skäl att fortsätta utreda dessa ärenden”, skriver Konkurrensverket på sin hemsida.

Däremot påpekas det att den tillfälliga lagen inte innebär ett undantag från annonseringsplikten. Kommunerna uppmanas därför att noga överväga om de har en skyldighet att följa annonseringsbestämmelserna i LOU vid köp av gåvor med stöd av den nya tillfälliga lagen.

Fakta: Annonseringsplikt

När upphandlande myndigheter köper varor eller tjänster till ett värde som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kronor, ska köpet som huvudregel annonseras. Det framgår av bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndigheter kan endast undgå annonseringsplikt om något undantag i lagen är uppfyllt. Den nya tillfälliga lagen om skattefrihet för gåvor till anställda innebär inte ett undantag från annonseringsplikten enligt LOU.

Källa: Konkurrensverket

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet