Onsdag 26 februari 2020

Konsumtion av livsmedel

Nu har Jordbruksverket publicerat den årliga statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll.

Statistiken visar att konsumtionen av mjölk har minskat med 55 procent sedan 1980, från 162 liter till 73 liter per person 2018. Däremot har konsumtionen av syrade produkter som yoghurt och fil ökat från 23 liter till 29 liter per person. Även konsumtionen av ost har ökat från 14 kilo till 19 kilo per person.

Totalkonsumtionen av kött har ökat med 32 procent sedan 1980, men började minska 2016. Konsumtionen av fjäderfäkött har ökat mest av de olika köttslagen. Totalkonsumtionen av fjäderfäkött är mer än fyra gånger högre per person 2018 jämfört med 1980. Även totalkonsumtionen av köksväxter, som exempelvis morötter, tomater och inlagd gurka, har ökat med 88 procent under samma period.

På www.jordbruksverket.se kan du läsa mer om den årliga statistiken.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet