Fredag 20 juli 2018

Kortare väntetid för provrörsbefruktning

Upphandling av IVF-behandlingar ska korta väntetiden.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen satsar 12 miljoner kronor på att förkorta väntetiden till IVF-behandlingar (provrörsbefruktning).

Satsningen ska användas till att upphandla 200-250 IVF-behandlingar från externa vårdgivare under de närmaste två åren.

Väntetiderna för IVF-behandling har under lång tid varit långa i Västra Götalandsregionen och i nuläget finns inte kapacitet att utöka antalet behandlingar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Finansieringen tas ur statsbidraget för förlossningsvården och kvinnors hälsa.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet