Måndag 17 januari 2022

Kraftig ökning av covid-19 i regionen

Huvudentren på Skarabors sjukhus Skövde
Huvudentren på Skarabors sjukhus Skövde

Under vecka 52 var antalet nya bekräftade fall 7886 av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 104 procent jämfört med julveckan, v 51. Ökningen av fallen sker i hela regionen och i alla åldersgrupper.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland, ser allvarligt på den snabba ökningen av smittspridningen.

– Smittspridning sker där människor träffas. Det är viktigt nu att vi tänker på att hålla avstånd till varandra och undviker miljöer med trängsel, arbeta hemifrån om det är möjligt och använd munskydd i kollektivtrafiken då det ofta är trångt, säger Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion och testa dig. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har covid-19.

– Har du inte vaccinerat dig så gör det nu och viktigt att även ta den tredje dosen, så fort det är möjligt, säger Thomas Wahlberg.

Kapaciteten för provtagning för covid-19 i Västra Götaland är god.

– Tyvärr har svarstiderna för provtagning ökat på grund av det stora antalet tester som görs och är för närvarande cirka två till fyra dagar i genomsnitt. Vi arbetar intensivt för att korta svarstiderna, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukhusdirektör i Västra Götalandsregionen.

Den 3 januari kl. 10:00 fanns det totalt 148 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 11 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Det är oroande att allt fler blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Men behovet av intensivvård har ännu inte ökat och det är tydligt att vaccinationerna hjälper, säger Jan Kilhamn.

Redan förra veckan gick Västra Götalandsregionen upp i stabsläge. Anledningen är att läget i sjukvården är ansträngt till följd av hög sjukfrånvaro.

Flera sjukvårdsförvaltningar har beslutat om stabsläge för egen verksamhet, däribland NU-sjukvården och Skaraborg sjukhus.

– För att säkerställa regional ledningsförmåga samt möjlighet till akuta prioriteringar och fördelningar av resurser inom koncernen beslutas om regionalt stabsläge tills vidare, säger Erik Lagersten, förändringsdirektör i Västra Götalandsregionen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet