Söndag 28 februari 2021

Kraftigt stigande pris på skogsmark

VÄRDEFULL. Priset på skogsmark stiger och från fastighetsmäklaren Ludvig & Co pratas det om ”all time high”.
VÄRDEFULL. Priset på skogsmark stiger och från fastighetsmäklaren Ludvig & Co pratas det om ”all time high”.

Fastighetsmäklaren Ludvig & Co har summerat 2020 års försäljningar av skogsmark, där statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit med 4,1 procent över hela landet – vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige.

Ludvig & Co delar in landet i norra, mellersta och södra Sverige samt mer detaljerat i 10 olika prisregioner. Under 2020 har det förkommit en prisuppgång i nio av de här regionerna.

– Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co, i ett pressmeddelande. 

Kraftig uppgång i norra Sverige
Enligt statistiken ökar priset för skogsmark mest i norra Sverige. I den södra delen är prisbilden dock mer splittrad, där priset till och med gått ner på vissa håll under 2020.

Trots det så pekar Ludvig & Co på att marknaden ändå är stabil och att intresset för att investera i skog är stort även i den här delen av landet.

Coronasäkrade fastighetsaffärer
Det finns flera tecken på att den pågående coronapandemin satt sina spår när det kommer till utbudet av gårdar som är till salu. Markus Helin ser också sin roll i sammanhanget.

– Här har vi fastighetsmäklare ett stort ansvar, att säkerställa att försäljningar kan genomföras på ett säkert sätt trots pandemin. Antalet distansaffärer, där köpare och säljare inte träffas rent fysiskt, har därför varit vanligt förekommande under året och visningar har genomförts med hänsyn till våra medmänniskor. En fungerande fastighetsmarknad är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv så det känns bra att kunna meddela att det går utmärkt att sälja gården även under pågående pandemi.

Pandemin kan förståsöverraska ytterligare, men från Ludvig & Co är bedömningen att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet