Fredag 20 juli 2018

Kvällsstängda jourer även 2018

Jourcentralerna i Mariestad (bilden) och Falköping får även 2018 ha stängt på vardagskvällar.
Jourcentralerna i Mariestad (bilden) och Falköping får även 2018 ha stängt på vardagskvällar.

Jourcentralerna i Mariestad och Falköping får även i fortsättningen ha stängt på vardagskvällar.

Det beslöt östra hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt sammanträde på torsdagen.

Jourmottagningarna drivs gemensamt av vårdcentralerna i Skaraborg. Egentligen ska alla jourcentraler ha öppet såväl vardagskvällar som helger. Men 2017 gav nämnden dispens för att ha stänt på vardagskvällar. Nu förlängs detta även under 2018.

Orsaken till dispensen är personalproblem och att få patienter söker akut vård under kvällstid.

Utöver jourcentralerna i Falköping och Mariestad finns jourcentraler i Lidköping och Skövde. Dessa har öppet såväl vardagskvällar som helger.

Läs mer:
Jourcentraler koncentreras till Skövde?

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer