Onsdag 15 augusti 2018

L under spärren i västsverige

Västsvenskarna skulle rösta bort Liberalerna från riksdagen – om det vore val idag.

Statistiska Centralbyråns (SCB) stora partisympatiundersökning visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (S+MP) 36,4 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 39,2 procent, Sverigedemokraterna 14,8 procent, Vänsterpartiet 7,0 procent och övriga partier 2,6 procent av rösterna.

Under spärr

Miljöpartiet och Kristdemokraterna hamnar dock under riksdagsspärren om det vore val idag.

I den regionala nedbrytningen för Västsverige så är det Liberalerna som hamnar under fyraprocents-spärren. Däremot skulle Kristdemokraterna och Miljöpartiet klara sig. Om västsvenskarnas röstfördelning skulle gälla för hela riket.

Tabell

Hur väljarna skulle rösta ”om det vore val idag”.
Parti                                  Västsverige                    Riket (Jämfört val 2014)

Centerpartiet                       9,6 %                                 9,5 % (+3,4)
Liberalerna                          3,8 %                                 4,2 % (- 1,2)
Moderaterna                     23,0 %                               22,2 % (- 1,1)
Kristdemokraterna            4,5 %                                 3,1 % (- 1,5)

Miljöpartiet                         4,1 %                                 3,8 % (- 3,1)
Socialdemokraterna       29,4 %                                32,6 % (+ 1,6)
Vänsterpartiet                    7,4 %                                 7,0 % (+ 1,3)

Sverigedemokraterna     15,3 %                                 14,8 % (+1,9)

Övriga                                  3,0 %                                 2,6 % (- 1,5)


Västsverige omfattar länen Västra Götaland och Halland.
Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån, november 2017   

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer