Lördag 20 juli 2019

Lägre arbetslöshet i Västra Götaland

Arbetslösheten fortsätter att gå ner. Arbetslösheten i Västra Götaland är nu 6,2 procent. Nu minskar även antalet långtidsarbetslösa.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet.

För första gången sedan april 2015 minskar nu även antalet långtidsarbetslösa, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i ett år eller mer. I slutet på augusti var de 147 000 personer, 2 000 färre än samma månad i fjol.

– Vi ser en fortsatt bred minskning av arbetslösheten, bland både inrikes och utrikes födda. I augusti minskade även antalet långtidsarbetslösa, det är första gången på över tre år, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

I augusti är arbetslöshetsnivån sammanlagt 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent för ett år sedan. Bland utrikes födda har arbetslösheten minskat från 22,1 till 20,1 procent på ett år. Samtidigt har arbetslösheten för inrikes födda gått ned från 3,9 till 3,6 procent.

I slutet av augusti var 342 000 personer arbetslösa, det är 16 000 färre än för ett år sedan.

I Västra Götaland är arbetslösheten ännu lägre; 6,2 procent. Det kan jämföras med augusti 2017 då arbetslösheten i länet var 6,5 procent.

Dessutom fortsätter ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland att sjunka. Minskningen är 2,9 procent jämfört med juli 2017. Orsakerna är den fortsatt goda konjunkturen i Västra Götalands län samt minskade ungdomskullar.

Arbetslösheten bland kvinnor (18-24 år) är lägre än bland män i samma ålder där arbetslösheten bland kvinnorna var 5,9 procent och för männen 8,4 procent.

– Den svenska arbetsmarknaden är kvalificerad, och ett grundkrav för att få ett jobb är ofta att ha minst en gymnasieutbildning, säger Sarah Nilsson, analytiker för Västra Götaland på Arbetsförmedlingen. Det är vanligare bland unga kvinnor att slutföra sina gymnasiestudier och att studera vidare. Det är alltså viktigare för dagens elever att faktiskt ta sin examen än vilket program man läser.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet