Onsdag 26 februari 2020

Lägst arbetslöshet på tio år

Foto: Lennart Perlenhem
Foto: Lennart Perlenhem

Arbetslösheten fortsatte att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast arbetslösheten var så låg var 2008. I Västra Götaland är arbetslösheten bland utländska kvinnor den lägsta på fyra år.

Totalt var 344 000 personer i Sverige inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

– Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark och vår prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden visar på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2019, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Sjunker på bred front

Arbetslösheten fortsätter att sjunka på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå – jämfört med december förra året. Samtidigt saknar en stor del av de inskrivna arbetslösa den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

– Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att inte fler ska fastna i längre tider utan arbete behövs därför en mix av insatser: reguljär utbildning, subventionerade anställningar och lägre trösklar in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

Lågt i Västra Götaland

Även i Västra Götaland fortsatte arbetslösheten att minska och landade i december på 6,2 procent. Åter lägre än riksgenomsnittet. Det innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. December månad innebar också att antalet utrikes födda arbetslösa kvinnor i länet minskade för första gången på fyra år. Dessutom minskade antalet inskrivna arbetslösa kvinnor totalt för första gången sedan mars 2017.

Det har under en lång tid varit en mycket stark arbetsmarknad, vilket leder till att allt färre personer anmäler sig som arbetssökande och att många arbetslösa får jobb. Den starka efterfrågan på arbetskraft gynnar även personer som står längre från arbetsmarknaden, men det är fortsatt svårare på arbetsmarknaden för utrikes födda jämfört med för inrikes födda.

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i december 7,1 procent av ungdomar mellan 18 och 24 år. Att jämföra med 8,1 procent för ett år sedan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer