Måndag 19 augusti 2019

Låg ungdomsarbetslöshet i Västra Götaland

I januari fortsatte den positiva utvecklingen vad gäller arbetslösheten i Västra Götalands län. Den landande på 6,2 procent, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

Arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, blev 7,0 procent, vilket är den lägsta i länet på över tio år och en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med januari i fjol.

De flesta av ungdomarna är arbetslösa korta tider och rör sig mellan arbetslöshet och anställning i mycket större utsträckning än vad andra åldersgrupper gör.

Att ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska beror till stora delar på att arbetsmarknaden varit mycket god under en längre period. Detta har resulterat i goda eller mycket goda jobbmöjligheter i fler än tre av fyra yrken i Västra Götalands län. Dessutom har ungdomskullarna minskat, vilket resulterat i att färre konkurrerar om jobben.

– Så här goda jobbmöjligheter har vi aldrig sett förut, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen. När arbetsgivare sänker sina krav på erfarenhet så gynnar det även ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning, men också andra som är nya på arbetsmarknaden.

Den svenska arbetsmarknaden är avancerad och nästan alla arbetsgivare kräver gymnasieutbildning. Att matcha arbetssökande till jobb via utbildning samt att motivera till utbildning kommer att vara fortsatt viktigt.

– De ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är i huvudsak de som saknar utbildning.  Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad, säger Sandra Offesson. För att klara kompetensförsörjningen har utbildningsväsendet en avgörande roll, men arbetsgivarna har också ett ansvar att göra yrken mer attraktiva och locka fler till utbildningar som leder till jobb.

Lägst arbetslöshet i Västra Götaland i januari hade Öckerö kommun med 2,3 procent och högst hade Åmåls kommun med 13,0 procent. När det gäller arbetslösa ungdomar 18-24 år hade Stenungsund en arbetslöshet på 3,5 procent och Gullspång 20,6 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet