Tisdag 21 maj 2019

Lägsta arbetslösheten på tio år

Arbetslösheten i februari i Västra Götaland minskade med 0,2 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Den landade på 6,2 procent, vilket innebär att det är den lägsta arbetslösheten för samtliga grupper på tio år.

Arbetslösheten har minskat för kvinnor, män, ungdomar, äldre (55+), för inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsbakgrund.

Arbetslösheten i Västra Götaland är fortsatt lägre än jämfört med hela riket. I Sverige är den totala arbetslösheten 6,9 procent.

Lägst arbetslöshet i Västra Götaland hade Öckerö kommun med 2,4 procent och högst Åmål med 13 procent. Bland ungdomar, 18-24 år, minskade arbetslösheten med 0,6 procentenheter och landade på 7,0 procent. Bland ungdomar hade Härryda den lägsta arbetslösheten på 3,5 procent och Gullspång den högsta på 19,5 procent.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad, vilket leder till att allt färre personer anmäler sig som arbetssökande och att många arbetslösa får jobb.

Arbetslösheten minskar alltså både bland inrikes och utrikes födda, men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Den stora förändringen syns dock i arbetslösheten för utrikes födda, som har minskat från 19,3 till 17,6 procent på ett år.

– Med den skriande kompetensbristen som råder är det oerhört viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda. De är nödvändiga för den framtida arbetskraftsförsörjningen, säger Sandra Offesson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet