Måndag 16 juli 2018

Landsting får täcka underskott i egna vårdcentraler

En dom i förvaltningsrätten ger landsting och regioner rätt att täcka underskott i egna vårdcentraler, exempelvis Närhälsan i Västra Götaland.
En dom i förvaltningsrätten ger landsting och regioner rätt att täcka underskott i egna vårdcentraler, exempelvis Närhälsan i Västra Götaland.

Landstinget Västernorrland bryter inte mot lagen om valfrihet, när landstinget täcker upp underskott i de egna vårdcentralerna.

Det slår förvaltningsrätten i Härnösand fast i en principiellt viktig dom.

Fem vårdföretag har hävdat att landstinget i Västernorrland snedvrider konkurrensen genom att kompensera vårdcentraler som går back, skriver tidningens Dagens samhälle.

Bolagen har också överklagat domen. Men kammarrätten har inte gett något prövningstillstånd och därmed har domen vunnit laga kraft.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer