Tisdag 25 september 2018

Långa köer pressar nötproducenter

Det är långa väntetider för att få skicka djur till slakt och det tvingar lantbrukarna att planera slakt tidigare, skriver tidningen ATL.

De stora slakterierna har väntetider mellan två och fyra månader från det att en uppfödare anmäler ett djur till slakt till dess att slaktbilen kan komma.

En orsak är nedgången i efterfrågan på kött, samt brist på foder och halm. Detta efter sommarens dåliga väder. Det gör att producenternas marginaler har minskat och fler anmäler slaktdjur i god tid så att köerna byggs upp.

– Vi tar bara in exakt det vi kan sälja och vi säljer egentligen lite mindre än 2016 och 2017 när det var drag i försäljningen, säger Anders Kälvelid, inköpschef på Skövde slakteri, till TT.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet