Onsdag 21 oktober 2020

Längre tid mellan dödsfall och begravning

Sverige har världens längsta tid mellan dödsfall och begravning. Och tiden ökar. Nu är det i genomsnitt 22,3 dagar mellan dödsfall och begravning. I Skaraborg är motsvarande siffra bland de lägsta i Sverige: 20,8 dagar.

För sex får sedan ändrades lagen för att korta tiden mellan dödsfall och begravning. Enligt tidigare lagstiftning fick denne tid uppgå till två månader. Men i maj 2012 infördes en ny lag vilken innebar att det får gå en månad mellan dödsfall till kremation/gravsättning.

Men tiden genomsnittstiden fortsätter att öka. När den nya lagen kom var det 21,6 dagar mellan dödsfall och begravning. I oktober och november 2018 var motsvarande tid 22,3 dagar, enligt Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

I Skaraborg är dock motsvarande tid lägre; 20,8 dagar. Vilket, efter Gotland, är den kortaste tiden i Sverige. I Stockholm är tiden en vecka längre; 27,6 dagar. För hela Västra Götaland är genomsnittstiden 24,1 dagar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet